Geri Dön

Geri Dön

1. Yarışma Şartnamesi

2. İhtiyaç Programı

3. Yarışmacılara verilecek Bilgi, Belgeler ve Şartname Ekleri

İmar Planları

Halihazır

Aplikasyon Krokisi

İklim Verileri

YHT ve Raylı Sistem Projeleri

Viyadük Projesi

Zemin Durum Raporu

Alt Yapı Bilgileri

Paydaş Çalıştay Raporu

Ulaşım Etüdü Raporu

Yarışma Alanı Fotoğraf ve Drone Çekimi

Maket Sınırları Paftası

Mevcut Otogar Projesi

İzmir Ulaşım Ana Planı ve Ulaşım Raporları (UPİ 2030)

İBB 2020-2024 Stratejik Planı

İBB Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı