Yarışma Takvimi (Güncellendi)


“İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANA TRANSFER MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI” Takvimi Güncellenmiştir.

“İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine (Tasarım yarışmaları) dayanılarak hazırlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” hükümleri uyarınca açılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, Corona Virüs için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk seviyesi "yüksekten", "çok yüksek" seviyesine çıkarılmış, ayrıca“Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen COVİD-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayata ilişkin bazı tedbirler alınmakta olup bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan genelgeler ile ilave tedbirler alınmaktadır. Bu genelgeler doğrultusunda Kurumumuz da dahil birçok Kamu Kurumunda yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin ek genelgelerle ilave tedbirler alınarak çalışmalar yürütülmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri ve ülkemizin içerisinde bulunduğu beklenmeyen hal ve mevcut koşulların, mücbir sebep olarak değerlendirilebileceği ve yarışmacılardan yazılı olarak ulaşan talepler doğrultusunda yarışma takviminde yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan Jüri Değerlendirme Toplantısı doğrultusunda yeni yarışma takvimi aşağıdaki gibidir.

 

Son Şartname alma tarihi 23 Haziran 2020 saat 17:00
1. Kademe Proje elden teslimi veya kargoya verilme tarih ve saati 23 Haziran 2020 saat 17:00
1. Kademe Kargo ile teslim alımı için son tarih 26 Haziran 2020
1. Kademe Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi 1 Temmuz 2020
Birinci aşamanın jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda, ikinci kademeye kalan yarışmacılara, yazışma adresinde belirtilen adrese, değerlendirme raporları ve jüri tavsiyeleri ile birlikte bildirim yapılacaktır.
2. Kademe Proje elden teslimi veya kargoya verilme tarih ve saati 25 Ağustos 2020 saat 17:00
2. Kademe Kargo ile teslim alımı için son tarihi 28 Ağustos 2020
2. Kademe Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi 1 Eylül 2020
Kolokyum ve Ödül Töreni Sonuçların ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

Yarışma şartnamesi ile gerekli düzenlemeler, şartname alarak e-posta adresini kaydettiren tüm yarışmacılara gönderilecektir.