Önsöz: Başkan'dan


İzmir, bereketli toprakları ve ürün çeşitliliğiyle tarımda; UNESCO kültür alanları, biyolojik çeşitliliği, doğal alanları ve gastronomik zenginliğiyle turizmde; tarihsel açıdan Akdeniz’in en büyük ve gelişmiş limanı olmasıyla ticarette ve daha pek çok alanda şehirler arası ulaşım açısından her zaman çok önemli bir çekim noktası olmuştur.

Otobüs terminali, yolcu limanı ve havalimanı; bir kentin, çevresine ve dünyaya açılan kapılarıdır. Tarihsel kimliğinden referans alarak İzmir’in bir dünya kenti olması yönünde çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu şehrin gelişmiş kentsel altyapılara gereksinim duyduğu gerçeğiyle hareket ediyor. Bu kapsamda, İzmir’in şehirler arası ulaşım imkanlarını, genişleyen hizmet alanı ve artan nüfus doğrultusunda modernleştirme çalışmaları yapıyoruz.

Son dönemlerde eklenen ve iyileştirilen yeni ilçe terminalleri, İzmir’in bugüne kadarki en büyük yatırımı olan Buca metrosu gibi raylı sistem yatırımlarımız, tramvay, yaya ve bisiklet odaklı sürdürülebilir ve iklim-duyarlı ulaşım politikalarımız çerçevesinde; terminal, liman ve hava limanlarına kentin her yerinden erişim sağlanmasına öncelik veriyoruz.

İzmir Ulaşım Ana Planı tamamlanmış ve çoklu ulaşım entegrasyonunu sağlayacak yeni ‘ana transfer merkezleri’ tanımlanmıştır. Bu merkezler; kentin merkezi bölgelerinde, farklı ulaşım sistemlerinin kesiştiği bir düğüm noktası ve etkileşim içinde bulunduğu bölgeleri dönüştürme potansiyeline sahip olması nedeni ile kentimizin gelişimi açısından kritik önemdeki altyapılar olacaktır.

Belirlenen ana transfer merkezlerinden biri ve yarışmaya konu olan bölgede bulunan mevcut otogarın; halihazırda bir raylı sistem bağlantısı bulunmaması, projelendirilen hafif raylı sistem ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatları ile güçlendirilecek olması, yenilenme ihtiyacını daha fazla ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda, ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması’nı; İzmir’in erişilebilir, güvenli, etkin ve sürdürülebilir ulaşım seçeneklerini genişletmek, bir geçiş noktası olmasının ötesinde, kent hayatına kazandırılacak yeni bir yaşam alanı olarak değerlendiriyoruz. Yarışma sonucu ortaya çıkacak ve planlanan sekiz merkezden biri olacak Ana Transfer Merkezi; İzmir’in çevresi ve bölgesiyle entegrasyonunda, çağdaş bir sembol olarak şehrimizi ve ülkemizi dünyaya tanıtacak önemli bir örnek teşkil edecektir.

Bu öngörü ve amaçlarla ortaya konulacak olan “İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması’nda; özveriyle kıymetli fikirlerini bizlerle paylaşan değerli jüri üyelerimize, görüşleriyle şehrimize ve ülkemize yaraşır bir yaşam alanı oluşturmamızda destek sunan dostlarımız ve tüm çalışma arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Mustafa Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı