• ANA TRANSFER MERKEZİ
  MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Yarışma Detayları

YARIŞMANIN İLANI : 28 ŞUBAT 2020
SON SORU SORMA TARİHİ : 12 MART 2020
SON ŞARTNAME TESLİM TARİHİ : 23 HAZİRAN 2020

Önsöz: Başkan'dan

İzmir, bereketli toprakları ve ürün çeşitliliğiyle tarımda; UNESCO kültür alanları, biyolojik çeşitliliği, doğal alanları ve gastronomik zenginliğiyle turizmde; tarihsel açıdan Akdeniz’in en büyük ve gelişmiş limanı olmasıyla ticarette ve daha pek çok alanda şehirler arası ulaşım açısından her zaman çok önemli bir çekim noktası olmuştur.

Otobüs terminali, yolcu limanı ve havalimanı; bir kentin, çevresine ve dünyaya açılan kapılarıdır. Tarihsel kimliğinden referans alarak İzmir’in bir dünya kenti olması yönünde çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu şehrin gelişmiş kentsel altyapılara gereksinim duyduğu gerçeğiyle hareket ediyor. Bu kapsamda, İzmir’in şehirler arası ulaşım imkanlarını, genişleyen hizmet alanı ve artan nüfus doğrultusunda modernleştirme çalışmaları yapıyoruz.

Son dönemlerde eklenen ve iyileştirilen yeni ilçe terminalleri, İzmir’in bugüne kadarki en büyük yatırımı olan Buca metrosu gibi raylı sistem yatırımlarımız, tramvay, yaya ve bisiklet odaklı sürdürülebilir ve iklim-duyarlı ulaşım politikalarımız çerçevesinde; terminal, liman ve hava limanlarına kentin her yerinden erişim sağlanmasına öncelik veriyoruz.

İzmir Ulaşım Ana Planı tamamlanmış ve çoklu ulaşım entegrasyonunu sağlayacak yeni ‘ana transfer merkezleri’ tanımlanmıştır. Bu merkezler; kentin merkezi bölgelerinde, farklı ulaşım sistemlerinin kesiştiği bir düğüm noktası ve etkileşim içinde bulunduğu bölgeleri dönüştürme potansiyeline sahip olması nedeni ile kentimizin gelişimi açısından kritik önemdeki altyapılar olacaktır.

Belirlenen ana transfer merkezlerinden biri ve yarışmaya konu olan bölgede bulunan mevcut otogarın; halihazırda bir raylı sistem bağlantısı bulunmaması, projelendirilen hafif raylı sistem ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatları ile güçlendirilecek olması, yenilenme ihtiyacını daha fazla ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda, ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması’nı; İzmir’in erişilebilir, güvenli, etkin ve sürdürülebilir ulaşım seçeneklerini genişletmek, bir geçiş noktası olmasının ötesinde, kent hayatına kazandırılacak yeni bir yaşam alanı olarak değerlendiriyoruz. Yarışma sonucu ortaya çıkacak ve planlanan sekiz merkezden biri olacak Ana Transfer Merkezi; İzmir’in çevresi ve bölgesiyle entegrasyonunda, çağdaş bir sembol olarak şehrimizi ve ülkemizi dünyaya tanıtacak önemli bir örnek teşkil edecektir.

Bu öngörü ve amaçlarla ortaya konulacak olan “İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması’nda; özveriyle kıymetli fikirlerini bizlerle paylaşan değerli jüri üyelerimize, görüşleriyle şehrimize ve ülkemize yaraşır bir yaşam alanı oluşturmamızda destek sunan dostlarımız ve tüm çalışma arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Mustafa Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Yarışma Takvimi (Güncellendi)

“İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANA TRANSFER MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI” Takvimi Güncellenmiştir.

“İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine (Tasarım yarışmaları) dayanılarak hazırlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” hükümleri uyarınca açılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, Corona Virüs için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk seviyesi "yüksekten", "çok yüksek" seviyesine çıkarılmış, ayrıca“Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen COVİD-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayata ilişkin bazı tedbirler alınmakta olup bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan genelgeler ile ilave tedbirler alınmaktadır. Bu genelgeler doğrultusunda Kurumumuz da dahil birçok Kamu Kurumunda yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin ek genelgelerle ilave tedbirler alınarak çalışmalar yürütülmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri ve ülkemizin içerisinde bulunduğu beklenmeyen hal ve mevcut koşulların, mücbir sebep olarak değerlendirilebileceği ve yarışmacılardan yazılı olarak ulaşan talepler doğrultusunda yarışma takviminde yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan Jüri Değerlendirme Toplantısı doğrultusunda yeni yarışma takvimi aşağıdaki gibidir.

 

Son Şartname alma tarihi 23 Haziran 2020 saat 17:00
1. Kademe Proje elden teslimi veya kargoya verilme tarih ve saati 23 Haziran 2020 saat 17:00
1. Kademe Kargo ile teslim alımı için son tarih 26 Haziran 2020
1. Kademe Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi 1 Temmuz 2020
Birinci aşamanın jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda, ikinci kademeye kalan yarışmacılara, yazışma adresinde belirtilen adrese, değerlendirme raporları ve jüri tavsiyeleri ile birlikte bildirim yapılacaktır.
2. Kademe Proje elden teslimi veya kargoya verilme tarih ve saati 25 Ağustos 2020 saat 17:00
2. Kademe Kargo ile teslim alımı için son tarihi 28 Ağustos 2020
2. Kademe Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi 1 Eylül 2020
Kolokyum ve Ödül Töreni Sonuçların ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

Yarışma şartnamesi ile gerekli düzenlemeler, şartname alarak e-posta adresini kaydettiren tüm yarışmacılara gönderilecektir.

Yarışma Soru - Cevapları Açıklandı

Yarışma Soru - Cevapları ekten indirebilirsiniz veya görüntüleyebilirsiniz.
me Butonu

Sonuçlar

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ANA TRANSFER MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

TOPLANTI TUTANAĞI – 4

03.09.2020

Jüri; değerlendirme raporlarının tutanaklarını imzalamış ve kimlik tespitini yapmıştır.

1.Ödül – 27 Sıra Numaralı Proje – Rumuz: 75931

 • Nurbin PAKER – Y.Mimar

 • Hüseyin L. KAHVECİOĞLU – Y.Mimar

 • Damla TURAN – Y.Peyzaj Mimarı

 • Hatice ERSOY – Mimar

 • Elçin KARA VATANSEVER – Y.Mimar

 • Bahadır ÖZCİHAN – İnşaat Y.Mühendisi

2.Ödül – 38 Sıra Numaralı Proje – Rumuz: 79134

 • Ömer Selçuk BAZ – Mimar

 • Ece ÖZDÜR – Mimar

 • Atakan KOCA – Mimar

 • Ahmet TOPBAŞ – İnşaat Müh.

3.Ödül – 3 Sıra Numaralı Proje – Rumuz: 38291

 • Rıfat YILMAZ – Mimar

 • Burcu Sevinç YILMAZ - Mimar

 • Süleyman YILDIZ – Mimar

 • Şerif SÜVEYDAN – Y.Mimar

 • Sezer Bahtiyar – Y.Mimar

 • Özkan ÇALIŞKAN – İnşaat Mühendisi

1.Mansiyon – 60 Sıra Numaralı Proje – Rumuz: 72496

 • Nil BIÇAK – Y.Mimar

 • Kemal BAL – Mimar

 • Erol KALMAZ – Mimar

 • Doruk Kemal KAPLAN – İnşaat Mühendisi

2.Mansiyon – 56 Sıra Numaralı Proje – Rumuz: 74832

 • Hakan EVKAYA – Mimar

 • Kutlu İnanç BAL – Mimar


 

3.Mansiyon – 64 Sıra Numaralı Proje – Rumuz: 48360

 • Ezgi BAŞAR – Mimar

 • Neslinaz AKSU – Mimar / Peyzaj Mimarı

 • Zehra AKSU – Mimar

 • Ata Gün AKSU - Mimar

 • Zeliha Burcu DEMİRCİ – Mimar

 • Eren Gözde ANIL - Mimar

4.Mansiyon – 6 Sıra Numaralı Proje – Rumuz: 52471

 • Melike KAVALALI – Mimar

 • Berrin ERİKÇİ – Mimar

 • Nimet DEĞERTAŞ - Mimar

5.Mansiyon – 61 Sıra Numaralı Proje – Rumuz: 12401

 • Fırat DOĞAN – Y.Mimar

 • Burcu KIRCAN DOĞAN – Y.Mimar

 • Önder Volkan YALTIRAKLI – İnşaat Y.Mühendisi